Відділ довузівської підготовки та заочного навчання » ККЛП - Київський коледж легкої промисловості

Відділ довузівської підготовки та заочного навчання


ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ

 

Запрошуємо Вас отримати базову вищу освіту без відриву від виробництва за заочною формою навчання за такими спеціальностями:

  • 182 "Технології легкої промисловості" спеціалізація "Швейне виробництво";
  • 182 "Технології легкої промисловості" спеціалізація "Виготовлення виробів із шкіри";
  • 073 "Менеджмент" спеціалізація "Організація виробництва";
  • 071 "Облік і оподаткування" спеціалізація "Бухгалтерський облік".

Зміст, обсяг, структура та якість знань, навичок і умінь студентів, які навчаються без відриву від виробництва, відповідають вимогам державного стандарту освіти, встановленим для освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Заочне навчання — вид навчання, який поєднує в собі риси самонавчання і очного навчання. Характеризується фазністю. У першу фазу відбувається отримання бази знань, навчальної літератури та її вивчення (настановча сесія), в другу — проводиться перевірка засвоєного матеріалу (заліково-екзаменаційна сесія). 

Заочне навчання використовує потоковий принцип: єдиний для всіх учнів освітній план, загальні терміни здачі контрольних і курсових робіт. Два рази на рік відбувається здача сесій.

Організація навчання за заочною формою під час сесій і в міжсесійний період здійснюється відповідно до графіку навчального процесу та робочих навчальних планів на поточний рік, які доводяться до відома всіх студентів перед початком навчального року.

На заочній формі найчастіше навчаються люди, які поєднують навчання з роботою, а також через нижчу вартість навчання в порівнянні з очною (денною) формою.

Виклик студентів на сесію здійснюється відповідно до графіку навчального процесу довідкою-викликом встановленої форми. Довідка-виклик є підставою для надання додаткової оплачуваної відпустки студентам, які виконали навчальний план за попередню сесію. Довідка-виклик є документом суворої звітності і підлягає реєстрації в окремій книзі із зазначенням номера та дати видачі. Після закінчення сесії деканат видає студенту довідку про участь у сесії.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

На навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікований робітник за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

 

Контакти центру заочного навчання та професійної підготовки 

Телефон (044) 528-81-63

 

Методист: Балакало Ірина Миколаївна