Технологічне відділення » ККЛП - Київський коледж легкої промисловості

Технологічне відділення

Завідувач відділення -

Чорногор Наталія Михайлівна

 

Технологічне відділення створене у 2013 році на базі відділення швейного виробництва і виготовлення виробів із шкіри.

На відділенні здійснюється підготовка освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (освіта неповна вища).

Галузь знань: 0516 «Текстильна та легка промисловість»

Напрям підготовки: 6051602 «Технологія виробів легкої промисловості»

Спеціальність: 5.05160201 «Швейне виробництво»

Спеціалізація: 5.05160201.01 «Конструювання швейних виробів»

Спеціалізація: 5.05160201.02 «Обслуговування швейного виробництва»

Спеціальність: 5.05160202 «Виготовлення виробів із шкіри»

Спеціалізація: 5.05160202.01 «Експертиза виробів із шкіри»

Державний вищий навчальний заклад «Київський коледж легкої промисловості» із 2007 року, а раніше – Київський технікум легкої промисловості, заснований 83 роки тому, згідно з наказом Наркомату освіти ВРНГ УРСР №552 від 04 серпня 1930 року, на базі школи взуттєвиків ФЗО №2, технікум розширювався, до нього були переведені учні І і ІІ курсів Мелітопольського шкіряно-індустріального технікуму. До 1935 року він мав назву взуттєво-механічний і готував спеціалістів на двох відділеннях – технологічному і механічному.

Після приєднання у червні 1935 року Бердичівського шкіряного технікуму кількість відділень зросла до трьох: взуттєво-технологічного, шкіряно-технологічного і механічного. Змінилася і назва технікуму. Із цього часу він став називатися шкіряно-взуттєвим.

У липні 1932 року перші 32 випускники технікуму отримали дипломи технологів-взуттєвиків, а за період з 1932 по 1941 роки вже було випущено 750 спеціалістів взуттєвої промисловості.

Із початком Великої Вітчизняної війни, у серпні 1941 року, обладнання технікуму було евакуйоване в Новосибірськ. Багато викладачів пішли на фронт. До жовтня 1944 року технікум не функціонував. Відповідно до постанови Ради Народних Комісарів СРСР за №1075 від 02 серпня 1944 року технікум поновив свою діяльність із 01 жовтня 1944 року у довоєнному приміщенні – вулиці Кловській, 16, і став називатися Київським взуттєвим технікумом. Треба було спочатку створювати матеріальну базу, навчати учнів і випускати продукцію. Навчально-виробничі майстерні займали одну кімнату в гуртожитку, а за період практики учні виготовляли 120 пар черевиків. 

У 1952 році було введено в експлуатацію новий гуртожиток по вулиці Чигоріна, 4, де могли жити всі бажаючі учні технікуму, а майстерні зайняли  перший поверх гуртожитку, там же розмістився швейний цех. У цьому ж році почали підготовку за спеціальністю «Швейне виробництво».

Після введення в дію гуртожитку №1 почалося будівництво навчального корпусу по вулиці І.Кудрі, 29.

У вересні 1952 року технікум був перейменований у Київський технікум легкої промисловості.

У 1959 році завершили монтаж устаткування взуттєвого цеху,  а в 1960 році ввели в експлуатацію швейні майстерні та механічний цех. Таким чином, технікум забезпечував проведення навчальної та технологічної практики за всіма спеціальностями і випускав чоловіче взуття й швейні вироби силами учнів, отримуючи значний прибуток.

Враховуючи вимоги часу, у технікумі з 1963 року почали підготовку за спеціальністю «Моделювання і конструювання одягу», а з 1966 року за спеціальністю  «Шкіргалантерейне виробництво». Із 1971 року на відділенні здійснювалася підготовка для країн Монголії, Куби, Лаосу, Йорданії, Афганістану, Болівії. 

За фахом «Швейне виробництво» коледж підготував близько 4 тисяч спеціалістів, які працюють на підприємствах України та країн СНД. Багато випускників займають керівні посади на підприємствах, відкрили власні приватні підприємтва, ательє мод. 

Студенти навчаються за Галузевими стандартами вищої освіти. Розробником складових ГСВОУ є ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості». 

Після закінчення коледжу випускники можуть займати первинні посади: технолог; технік-технолог; конструктор; технік-конструктор; технік-проектувальник технологічних процесів; технік з підготовки виробництва; диспетчер; майстер виробничого навчання; технолог-наставник.

Студенти вивчають дуже цікаві і необхідні дисципліни: спецмалюнок, технологію виробів, матеріалознавство, конструювання виробів, основи моделювання і художнє оформлення виробів, економіку, підприємницьку діяльність, системне автоматизоване проектування виробів (САПР), комп’ютерну графіку. При вивченні САПР виробів використовується програмний комплекс «JULIVI» для побудови базових конструкцій, побудови лекал, розкладки лекал, проектування технологічних процесів. Викладачі коледжу мають сертифікат для користування програмою.

Третину навчального часу студенти працюють у навчально-виробничих майстернях, де проходять навчальну, конструкторську, технологічну практики. У цей період студенти навчаються конструювати вироби,  виготовляти пальта,  костюми, сукні. За результатами технологічної практики отримують робітничі професії швачок, розкладачів лекал, кравців, операторів швейного обладнання 3-4 розрядів.

Виготовлені вироби студенти демонструють перед колективом коледжу у дні відкритих дверей, на виставках творчих робіт серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва.

Спеціальність: 5.05160201 «Швейне виробництво»

Спеціалізація: 5.05160201.02 «Обслуговування швейного виробництва»

Спеціалісти такої кваліфікації вміють організовувати роботу на дільницях основного виробництва; удосконалювати технологічні процеси; контролювати якість продукції, а також виконувати обробку деталей та вузлів швейних виробів на напівавтоматичному та автоматичному обладнанні; налагоджувати швейне обладнання на різні режими роботи; проводити контроль дотримання правил експлуатації обладнання; проводити аналіз причин виходу з ладу обладнання; здійснювати технічне обслуговування обладнання в межах компетентності; здійснювати монтаж і демонтаж обладнання за необхідності.

Спеціальність: 5.05160202 «Виготовленя виробів із шкіри»

Спеціалізація: 5.05160202.01 «Експертиза виробів із шкіри»

Із 2013 року технологічне відділення здійснює підготовку фахівців за новою спеціалізацією «Експертиза виробів із шкіри» для виробничих і торгових підприємств, установ та організацій.

У програму підготовки майбутніх фахівців, окрім базових дисциплін, таких як матеріалознавство, технологія виробів, проектування технологічних потоків та цехів, обладнання виробництва, основи конструювання виробів, включено також поглиблене вивчення фахових навчальних дисциплін, що підвищує рівень майбутніх спеціалістів: квалітології виробів, бізнес-планування, конфекціонування, сертифікації товарів, основ стандартизації, сертифікації та управління якістю, експертизи якості товарів.

Спеціалісти цієї спеціалізації на основі отриманих знань та навичок відповідно до виробничих умов зможуть:

- здійснювати науково-обгрунтований вибір матеріалів для виготовлення виробів із шкіри;

- проводити аналіз випробувань з визначення основних властивостей матеріалів відповідно до нормативної документації;

- здійснювати контроль відповідності виробничих процесів виготовлення продукції вимогам  нормативної документації;

- здійснювати контроль якості і визначати сорт готової продукції відповідно до нормативної документації;

- вносити пропозиції по вдосконаленню систем якості;

- проводити експертизу якості товарів;

- розробляти та впроваджувати прогресивні технологічні процеси;

- проектувати технологічний процес виробництва продукції або окремих його ділянок;

- здійснювати оперативне регулювання виробництва, аналіз та оцінку діяльності виробництва;

- проводити лабораторні випробування матеріалів та готової продукції.

Після закінчення коледжу молодший спеціаліст може працювати:

- технологом;

- техніком-проектувальником технологічних процесів;

- конструктором взуття та шкіргалантерейних виробів;

- товарознавцем;

- експертом по якості виробів.

Після отримання освітянського рівня «молодший спеціаліст» випускники вступають на ІІІ курс до Київського національного університету технологій та дизайну на технологічні та конструкторські спеціальності, а також до інших технічних університетів на скорочений термін навчання без зовнішнього незалежного тестування.

У 1958 р. першим в Україні технікум розпочав діяльність по соціальній реабілітації інвалідів, підготовку спеціалістів для Українського товариства глухих (УТОГ).

У коледжі велика увага приділяється інклюзивній освіті. На технологічному відділенні навчається 129 студентів із вадами слуху за фахом «Швейне виробництво» і «Виготовлення виробів із шкіри», серед яких є чемпіони світу та чемпіони Дефолімпійських ігор 2013 року: Дрьомов Сергій (Вс-01); Загородній Ігор (Вс-01); Зеленський Володимир (Вс-01); Кошкарьов Олексій (Вс-01); Кузьменко Дмитро (Вс-01); Нікіфоров Ілля (Вс-01); Кошкарьов Антон (Шс-34); Цапкаленко Микола (Шс-34); Рідош Христина (Шс-34); Малета Емілія (Шс-36) та інші.

На технологічному відділенні навчаються талановиті студенти, які отримують стипендії Президента України, Верховної ради України, Київського міського голови.

Так, у різні роки стипендію Президента України отримували студенти: Глінко Л.М., Зарецька К.В., Драган Н.С., Цвих К.А., Конько М.М.; стипендію Київського міського голови: Безвершук О.О., Андрієнко М.О., Мошляк Ю.В., Іщук С.А. та інші студенти.

Випускники технологічного відділення вміють моделювати, конструювати, виготовляти одяг і взуття, уміють організовувати роботу на підприємстві, відкривають свої підприємства, керують підприємствами.

Колектив Державного вищого навчального закладу «Київський коледж легкої промисловості» завжди радіє успіхам своїх випускників, де б вони не працювали: 

 • Михайловська Г.А. – заступник директора ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» з навчально-методичної роботи;
 • Бойченко Л.В. – завідувач навчально-методичного кабінету ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості»;
 • Лубська О.В. – директор взуттєвого підприємства ТОВ «Ірбіс»;
 • Головченко Т.А. – викладач вищої категорії ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості»;
 • Стеценко В.І. – директор взуттєвого підприємства «Пожестон»;
 • Чухліб М.В. – головний інженер взуттєвого підприємства ТОВ «Перша взуттєва фабрика»;
 • Жураковська О.В. – актриса театру і кіно, телеведуча;
 • Яковчук Л.П. – директор Сумського швейного підприємства УТОГу;
 • Курганський А. В. – кандидат технічних наук, викладач Київського національного університету технологій і дизайну;
 • Романова Ю.В. – відкрила власне ательє мод жіночого одягу «ROMANOVA»;
 • Орещенко Ю.В. – відкрила власне ательє мод з виготовлення дитячого одягу;
 • Міщенко Ю.Б. – відкрила власне ательє мод з виготовлення чоловічого одягу;
 • Очеретяна О.Ю. – багаторазовий призер конкурсів моделей одягу;
 • Лимар Т.В. – відкрила власне підприємство з виготовлення модного одягу;
 • Марченко О.І. – працювала у модельному агентстві «Victoria Gres», провідний спеціаліст на швейному підприємстві «Інтеродяг»;
 • Рибакова Н.В. – провідний конструктор на промисловому об’єднанні в Молдові.

Запрошуємо вступати на технологічне відділення спеціальностей «Швейне виробництво» та «Виготовлення виробів із шкіри» тих, хто бажає мати художній смак, прагне вишукано одягатись, хто хоче навчитися моделювати та шити модний одяг і взуття, хто мріє відкрити власну справу в індустрії моди!