Економічне відділення » ККЛП - Київський коледж легкої промисловості

Економічне відділення

 

Завідувач відділення -

Сокол Анна Володимирівна

 

 

  

Підготовка спеціалістів з економічного напрямку бере початок з 1966 року, коли була відкрита спеціальність "Планування на підприємствах легкої промисловості", де готували спеціалістів до 1982р. на відділенні "Планування і моделювання". 

У 1969р. відкрита спеціальність "Бухгалтерський облік" і з 1983р. відділення стало "Бухгалтерським". 

Тільки за останні 15 років на відділенні було підготовлено близько 1700 бухгалтерів, які успішно працюють на підприємствах, установах України.

За останні роки кабінети по спецдисциплінам оснащені сучасною технікою, створена лабораторія інформаційних систем обліку; кабінети оновлені методичним матеріалом. 

З 2000 року студенти коледжу почали вивчення бухгалтерського обліку за новим Планом рахунків і Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

На сучасному етапі значна робота проводиться щодо комп’ютеризації навчальних практик з бухгалтерського обліку. Навчальна практика та практичні роботи проводяться із застосуванням комп’ютерних програм  Microsoft Excel,  "1С: Бухгалтерія 8.2." та інших активних форм та методів навчальної роботи. Студенти в процесі навчання оволодівають комп’ютерною технікою, досконало вивчають іноземну мову, що відповідає сучасним вимогам підготовки фахівців. 

В лабораторії ІСО  студенти опановують програму 1С: Бухгалтерія 8. 

Коледж пишається студентами, які навчалися і навчаються на "відмінно". Багато студентів відділення на конкурсній основі були рекомендовані педагогічною радою на отримання іменних стипендій:

  • Випускник відділення Ступак Т.В. отримував стипендію Президента України, а за призове місце у міському конкурсі за фахом, йому була призначена премія Кабінету Міністрів України.
  • Випускниця коледжу, студентка відділення Горова І.В. отримувала стипендію Верховної Ради України.
  • Випускниця коледжу, студентка Пантелійчук Н.Л. отримувала стипендію  Президента України.
  • Випускниця Глєбова О.М. була стипендіатом Київського міського голови за успіхи у навчанні та активну участь у науковій роботі.
  • Випускниця відділення Приймак В.А. була стипендіатом Президента України.
  • Студентка ІІ курсу Гончаренко В.Б. є стипендіатом Президента України.

У 1998р. коледж розпочав підготовку спеціалістів за спеціальністю "Організація виробництва" з напрямку "Менеджмент і адміністрування". 

У 2013р. на базі цих спеціальностей створене економічне відділення. 

У лабораторії менеджменту та маркетингу розроблена комп'ютеризована наскрізна програма навчальних практик з організації виробництва, маркетингу та менеджменту. 

Студенти відділення беруть активну участь у житті коледжу. У Всеукраїнському конкурсі та міських конкурсах "Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку" на звання кращого користувача бухгалтерською програмою 1С: Бухгалтерія 8" студенти відділення протягом останніх років завойовують І місця:

2010р. – І місце Мовчан Марина 

2011р. – І місце Шевченко Катерина 

2012р. – І місце Дьякова Катерина 

2013р. -  ІІ місце Ялигіна Марина. 

У міському конкурсі "Кращий менеджер" у 2012р. студентка Карпенко Г. посіла ІІІ місце. 

Бухгалтерське відділення пройшло славний історичний шлях становлення і розвитку. На сьогодні навчальні кабінети та лабораторії обладнані відповідно до сучасних вимог. На відділенні працюють досвідчені високопрофесійні викладачі, які є гордістю нашого коледжу.