Технології легкої промисловості » ККЛП - Київський коледж легкої промисловості

Технології легкої промисловості

Галузь знань 18 Виробництво та технології

Спеціальність 182 Технології легкої промисловості

Освітня програма Швейні вироби

Освітньо-кваліфікаційний рівень Фаховий молодший бакалавр

 

Форма навчання: денна та заочна

Джерела фінансування: регіональне замовлення (бюджет) та за кошти фізичних осіб (контракт)

Термін навчання на базі 9 класу: 3 роки 10 місяців

Термін навчання на базі 11 класу: 2 роки 10 місяців

 

Надання освіти у сфері проектування швейних виробів. Формування особистості фахівця, здатного до різносторонньої професійної діяльності в галузі технологій легкої промисловості, набуття та розвиток загальних і професійних компетентностей для проектування конкурентоспроможних  швейних виробів і технологічних процесів їх виготовлення.

 

ОСНОВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 • спецмалюнок
 • матеріалознавство
 • технологія виробів
 • конструювання виробів
 • моделювання та макетування виробів
 • обладнання виробництва
 • охорона праці та БЖД
 • економіка та організація діяльності підприємств
 • квалітологія
 • основи підприємницької діяльності

 ФАХОВІ ПЕРСПЕКТИВИ

Випускник освітньої програми може працювати на підприємствах різних форм власності та обіймати наступні посади:

 • Техніка-конструктора
 • Техніка-технолога
 • Технолога-наставника
 • Техніка-проектувальника
 • Техніка з підготовки технічної документації
 • Диспетчера виробництва
 • Техніка з підготовки виробництва
 • Майстра виробничої ділянки
 • Майстра виробничого навчання на підприємствах галузі
 • Інспектора з контролю якості продукції.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Під час навчання студенти проходять наступні види практики:

1. навчальну (на ІІ і ІІІ курсі):

 • для придбання практичних навиків за основними операціями технологічного процесу;
 • конструкторську;

2.виробничу (на ІІ і ІІІ курсі):

 • технологічну ознайомчу;
 • технологічну для отримання робітничої професії ;
 • технологічну по виготовленню дипломного виробу;

3. переддипломну (на ІV курсі)

Бази практик:

 • ТМ «DolceDonna»
 • ТОВ  «Дана-мода»
 • СПКТБ УТОГ
 • ТОВ «VD one - Україна»
 • ТОВ «Фірма Куртаж»
 • ПрАТ ВКФ «Леся»
 • ТОВ НВКП «Укрінтал-сервіс»
 • ТОВ «Флоранс»
 • ТОВ ВП «Конкордія»
 • ТОВ «Імпреса Текстиль»
 • ВКП ТОВ «Нота-Бене»
 • ТОВ «Ярослав»
 • ТМ «Teksika»

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ

Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за скороченою програмою на споріднені спеціальності:

 • Київський фаховий коледж прикладних наук (бакалаврат з технології фешн-бізнесу)
 • Київський національний університет технологій та дизайну
 • Хмельницький національний університет
 • Українська інженерно-педагогічна академія
 • Луцький національний технічний університет
 • Мукачівський державний університет
 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
 • Херсонський національний технічний університет

Галузь знань 18 Виробництво та технології

Спеціальність 182 Технології легкої промисловості

Освітня програма Трикотажні вироби

Освітньо-кваліфікаційний рівень Фаховий молодший бакалавр

 

Форма навчання: денна та заочна

Джерела фінансування: регіональне замовлення (бюджет) та за кошти фізичних осіб (контракт)

Термін навчання на базі 9 класу: 3 роки 10 місяців

Термін навчання на базі 11 класу: 2 роки 10 місяців

 

Надання освіти у сфері проектування трикотажних виробів. Формування особистості фахівця, здатного до різносторонньої професійної діяльності в галузі технологій легкої промисловості, набуття та розвиток загальних і професійних компетентностей для проектування конкурентоспроможних  трикотажних виробів і технологічних процесів їх виготовлення.

 

ОСНОВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 • технологія виробництва трикотажного полотна
 • технологія швейно-трикотажних виробів
 • основи конструювання виробів
 • моделювання та макетування виробів
 • матеріалознавство
 • обладнання виробництва
 • охорона праці та БЖД
 • економіка та організація діяльності підприємств
 • квалітологія
 • основи підприємницької діяльності

ФАХОВІ ПЕРСПЕКТИВИ

Випускник освітньої програми може працювати на підприємствах різних форм власності та обіймати наступні посади:

 • Техніка-технолога
 • Технолога-наставника
 • Техніка-проектувальника
 • Техніка з підготовки технічної документації
 • Диспетчера виробництва
 • Техніка з підготовки виробництва
 • Майстра виробничої ділянки
 • Майстра виробничого навчання на підприємствах галузі
 • Інспектора з контролю якості продукції.

 ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

 Під час навчання студенти проходять наступні види практики:

1. Навчальну (на ІІ і ІІІ курсі):

 • для придбання практичних навиків за основними операціями технологічного процесу;
 • конструкторську;

2. Виробничу (на ІІ і ІІІ курсі):

 • технологічну ознайомчу;
 • технологічну для отримання робітничої професії ;
 • технологічну по виготовленню дипломного виробу;

3. переддипломну (на ІV курсі)

Бази практик:

 • ТОВ «RITO»
 • ТМ «VDone»
 • ЗАТ «Роза»
 • ФОП «Серпутько»

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ

 

Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за скороченою програмою на споріднені спеціальності:

 • Київський фаховий коледж прикладних наук (бакалаврат з технології фешн-бізнесу)
 • Київський національний університет технологій та дизайну
 • Хмельницький національний університет
 • Українська інженерно-педагогічна академія
 • Луцький національний технічний університет
 • Мукачівський державний університет
 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
 • Херсонський національний технічний університет


Галузь знань 18 Виробництво та технології

Спеціальність 182 Технології легкої промисловості

Освітня програма Аксесуари

Освітньо-кваліфікаційний рівень Фаховий молодший бакалавр

 

Форма навчання: денна та заочна

Джерела фінансування: регіональне замовлення (бюджет) та за кошти фізичних осіб (контракт)

Термін навчання на базі 9 класу: 3 роки 10 місяців

Термін навчання на базі 11 класу: 2 роки 10 місяців

 

Надання освіти у сфері проектування та виготовлення аксесуарів (шкіргалантерейних виробів). Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в області галантерейного виробництва та розробки конструкцій і технологічних процесів виготовлення різних груп виробів, різної складності на виробництві.

 

ОСНОВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 • технологія виробів
 • основи конструювання виробів
 • матеріалознавство
 • обладнання виробництва
 • основи товарознавства
 • система автоматизованого проектування і розрахунку виробів
 • основи комп’ютерної графіки
 • компютерне проектування виробів
 • ремонт виробів
 • експертиза якості товарів
 • основи технології  виготовлення взуття

ФАХОВІ ПЕРСПЕКТИВИ

Випускник освітньої програми може працювати на підприємствах різних форм власності та обіймати наступні посади:

 • Технік-технолог
 • Технік-конструктор
 • Технік-проектувальник
 • Технік з підготовки виробництва
 • Майстер виробничої ділянки
 • Майстер виробничого навчання
 • Технолог-наставник
 • Диспетчер виробництва

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Під час навчання студенти проходять наступні види практики:

1. Навчальну (на ІІ і ІІІ курсі):

 • для придбання практичних навичок за основними операціями технологічного процесу;
 • конструкторську;

2. Виробничу (на ІІ і ІІІ курсі):

 • технологічну ознайомчу;
 • технологічну для отримання робітничої професії ;
 • технологічну по виготовленню дипломного виробу;

3. Переддипломну (на ІV курсі)

Бази практик:

 • ТМ «Gala Gurianoff»
 • ТОВ «Мобікейс»
 • ТОВ «Belali»
 • ТМ «Born Bags»
 • ТМ «EVE level»
 • ТМ «COVER»
 • ПАТ «Молнія»

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ

Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за скороченою програмою на споріднені спеціальності:

 • Київський фаховий коледж прикладних наук (бакалаврат з технології фешн-бізнесу)
 • Київський національний університет технологій та дизайну
 • Хмельницький національний університет

Галузь знань 18 Виробництво та технології

Спеціальність 182 Технології легкої промисловості

Освітня програма Взуттєві вироби

Освітньо-кваліфікаційний рівень Фаховий молодший бакалавр

 

Форма навчання: денна та заочна

Джерела фінансування: регіональне замовлення (бюджет) та за кошти фізичних осіб (контракт)

Термін навчання на базі 9 класу: 3 роки 10 місяців

Термін навчання на базі 11 класу: 2 роки 10 місяців

 

Надання освіти у сфері проектування та виготовлення взуття. Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в області взуттєвого виробництва, розробки конструкцій та технологічних процесів виготовлення конкурентоспроможного взуття, організації праці та переоснащення сучасного підприємства.

 

ОСНОВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 • технологія виробів
 • основи конструювання виробів
 • матеріалознавство
 • проектування технології потоків та цехів
 • обладнання виробництва
 • основи товарознавства
 • система автоматизованого проектування і розрахунку виробів
 • основи комп’ютерної графіки
 • компютерне проектування виробів
 • ремонт виробів
 • експертиза якості товарів
 • основи технології  виробів шкіргалантереї та аксесуарів

ФАХОВІ ПЕРСПЕКТИВИ

Випускник освітньої програми може працювати на підприємствах різних форм власності та обіймати наступні посади:

 • Технік-технолог
 • Технік-конструктор
 • Технік-проектувальник
 • Технік з підготовки виробництва
 • Майстер виробничої ділянки
 • Майстер виробничого навчання
 • Технолог-наставник
 • Диспетчер виробництва

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Під час навчання студенти проходять наступні види практики:

1. Навчальну (на ІІ і ІІІ курсі):

 • для придбання практичних навичок за основними операціями технологічного процесу;
 • конструкторську;

2. Виробничу (на ІІ і ІІІ курсі):

 • технологічну ознайомчу;
 • технологічну для отримання робітничої професії ;
 • технологічну по виготовленню дипломного виробу;

3. переддипломну (на ІV курсі)

Бази практик:

 • ТМ «Prime Shoes»
 • УІСП ТОВ «РИФ-1»
 • ТОВ «Таланлегпром»
 • ТОВ «Ірбіс»
 • ККЕ Протезно-ортопедичне підприємство
 • Торговий Дім «Intertop»
 • ТОВ «Зенкіс»
 • ТОВ «Галекс»
 • ФОП «Мотреску М.Г.» ТМ «Bistfor»

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ

Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за скороченою програмою на споріднені спеціальності:

 • Київський фаховий коледж прикладних наук (бакалаврат з технології фешн-бізнесу)
 • Київський національний університет технологій та дизайну
 • Хмельницький національний університет
 • Мукачівський державний університет
 • Українська інженерно-педагогічна академія

 


Галузь знань 18 Виробництво та технології

Спеціальність 182 Технології легкої промисловості

Освітня програма Експертиза виробів

Освітньо-кваліфікаційний рівень Фаховий молодший бакалавр

 

Форма навчання: денна та заочна

Джерела фінансування: регіональне замовлення (бюджет) та за кошти фізичних осіб (контракт)

Термін навчання на базі 9 класу: 3 роки 10 місяців

Термін навчання на базі 11 класу: 2 роки 10 місяців

 

Надання професійних навичок у сфері експертизи виробів. Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в областіконтролю якості продукції на виробництві. Надання знань методів ідентифікації, оцінки якості та безпеки товарів, їх використання для діагностики дефектів, виявлення небезпечної, неякісної, фальсифікованої та контрафактної продукції.

 

ОСНОВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 • технологія виробів
 • основи конструювання виробів
 • матеріалознавство
 • проектування технології потоків та цехів
 • обладнання виробництва
 • основи товарознавства
 • система автоматизованого проектування
 • основи комп’ютерної графіки
 • компютерне проектування виробів
 • експертиза якості товарів
 • конфекціонування
 • основи стандартизації, сертифікації та управління якістю

ФАХОВІ ПЕРСПЕКТИВИ

Випускник освітньої програми може працювати на підприємствах різних форм власності та обіймати наступні посади:

 • Технік-технолог
 • Експерт непродовольчих товарів
 • Товарознавець
 • Лаборант виробничих дільниць або науково-дослідних установ
 • Консультант в торгівельній мережі
 • Майстер виробничої ділянки
 • Майстер виробничого навчання
 • Технолог-наставник

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Під час навчання студенти проходять наступні види практики:

1. Навчальну (на ІІ і ІІІ курсі):

 • для придбання практичних навичок за основними операціями технологічного процесу;
 • конструкторську;
 • товарознавчу;

2. Виробничу (на ІІІ і ІV курсі):

 • технологічну ознайомчу;
 • технологічну для отримання робітничої професії ;
 • експертну;
 • технологічну по виготовленню дипломного виробу;

3. переддипломну (на ІV курсі)

Бази практик:

 • ТОВ «Філкон»
 • ТМ «Людмила»
 • ТМ «Teksika»
 • ТОВ «ТК-Фурнитура»
 • ПАТ КМП «Текстемп»
 • ТМ «Skin trade»
 • ТОВ «а-текс»
 • Торговий Дім «Intertop»
 • ПАТ «ЧИНБАР»

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ

Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за скороченою програмою на споріднені спеціальності:

 • Київський фаховий коледж прикладних наук (бакалаврат з технології фешн-бізнесу)
 • Київський національний університет технологій та дизайну
 • Хмельницький національний університет
 • Мукачівський державний університет
 • Луцький національний технічний університет
 • Херсонський національний технічний університет

Галузь знань 18 Виробництво та технології

Спеціальність 182 Технології легкої промисловості

Освітня програма Обслуговування виробництва

Освітнь-кваліфікаційний рівень Фаховий молодший бакалавр

 

Форма навчання: денна та заочна

Джерела фінансування: регіональне замовлення (бюджет) та за кошти фізичних осіб (контракт)

Термін навчання на базі 9 класу: 3 роки 10 місяців

Термін навчання на базі 11 класу: 2 роки 10 місяців

 

Надання освіти у сфері обслуговування виробництва. Формування особистості фахівця, здатного до різносторонньої професійної діяльності в галузі технологій легкої промисловості, набуття та розвиток загальних і професійних компетентностей, пов’язаних з обслуговуванням обладнання галузі для виготовлення конкурентоспроможних виробів.

 

ОСНОВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 

 • спецмалюнок
 • матеріалознавство
 • технологія виробів
 • конструювання виробів
 • моделювання та макетування виробів
 • обладнання виробництва
 • охорона праці та БЖД
 • економіка та організація діяльності підприємств
 • квалітологія
 • основи підприємницької діяльності

ФАХОВІ ПЕРСПЕКТИВИ

Випускник освітньої програми може працювати на підприємствах різних форм власності та обіймати наступні посади:

 • Техніка-конструктора
 • Техніка-технолога
 • Технолога-наставника
 • Техніка-проектувальника
 • Техніка з підготовки технічної документації
 • Диспетчера виробництва
 • Техніка з підготовки виробництва
 • Майстра виробничої ділянки
 • Майстра виробничого навчання на підприємствах галузі
 • Інспектора з контролю якості продукції
 • Техніка з налагоджуваннята випробувань.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Під час навчання студенти проходять наступні види практики:

1. Навчальну (на ІІ і ІІІ курсі):

 • для придбання практичних навиків за основними операціями технологічного процесу;
 • для придбання практичних навичок з обслуговування виробництва;

2. Виробничу (на ІV курсі):

 • технологічну ознайомчу;
 • технологічну для отримання робітничої професії ;
 • технологічну для виконання дипломного проекту;

3. Переддипломну(на ІV курсі)

Бази практик:

 • ТМ «DolceDonna»
 • ТОВ  «Дана-мода»
 • СПКТБ УТОГ
 • ТОВ «Філкон»
 • ПрАТ ВКФ «Леся»
 • ТОВ «Імпреса Текстиль»
 • ВКП ТОВ «Нота -Бене»
 • ТОВ «Ярослав»
 • ТМ «Teksika»
 • ТОВ «Саватекс»

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ

Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за скороченою програмою на споріднені спеціальності:

 • Київський фаховий коледж прикладних наук (бакалаврат з технології фешн-бізнесу)
 • Київський національний університет технологій та дизайну
 • Хмельницький національний університет
 • Українська інженерно-педагогічна академія
 • Луцький національний технічний університет
 • Мукачівський державний університет
 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
 • Херсонський національний технічний університет.

 


Європейська освіта та міжнародний диплом у Wyzsza Szkola Humanitas (місто Сосновець, Республіка Польща)

Враховуючи інтереси і потреби української студентської молоді в отриманні якісної європейської освіти та розширення подальших  можливостей, Коледж у листопаді 2019 року уклав угоду про співробітництво з Вищою Школою Хуманітас (WSH).

Основною перевагою для студентів нашого Коледжу є унікальна можливість здобуття вищої здобуття вищої освіти ступеня бакалавра без ЗНО та отримання міжнародного диплому, що визнається в країнах Європи, паралельно навчаючись в Коледжі.

Спеціальність у польському ВНЗ:

МЕНЕДЖМЕНТ*

*Навчатися можуть студенти усіх спеціальностей Коледжу, починаючи з 2 курсу

 

Термін навчання:

3 роки (2 сесії по 2 тижні на рік. Зимова сесія – останні дні січня – початок лютого; літня – початок липня).

Форма навчання:

Нестаціонарна (заочна). Включає в себе навчання на сесіях у Польщі та виконання завдань протягом семестру на освітній інтернет – платформі Moodle.