Освітньо-професійні програми » ККЛП - Київський коледж легкої промисловості

Освітньо-професійні програми

 Київський фаховий коледж прикладних наук – провідний галузевий навчальний заклад, що готує фахівців освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр та ступеня вищої освіти бакалавр, запрошує на навчання за наступними спеціальностями та освітніми програмами