Реєстраційні документи

Реєстраційні документи, накази

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Про перейменування Коледжу

Наказ про перейменування коледжу та здійснення змін у відповідних документах

Виписка з єдиного державного реєстру 09.07.2021

Витяг з єдиного державного реєстру

Відомості ЄДРПОУ

Рішення про неприбутковості організації

ДОГОВІР

на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів,
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

   

 

 

 

  

 

 Акт на відповідність вимогам санітарних норм і правил щодо провадження освітньої діяльності