spoiler= Спеціальність /spoiler

Особливості вступу осіб з порушеннями слуху

КИЇВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ПРИКЛАДНИХ НАУК

 

60 років лідерства по підготовці фахівців

з порушеннями слуху в Україні

 

Запрошуємо на навчання

на основі 10 та 12 класів

 

ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

 


 
 

 

 

ЗДОБУТТЯ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 

 

Вступники Коледжу на базі 10 класів забезпечуються місцями регіонального замовлення. Студенти з порушеннями слуху, які навчаються на бюджетній формі, отримують соціальну стипендію (1380,00 грн.) або академічну стипендію (980,00 грн.);
За умови вступу на базі 12 класів за контрактом, вартість навчання компенсується через регіональні та місцеві фонди інвалідів на підставі підписаного договору.

  •  Теоретичні та практичні навчання проводять у супроводі перекладачів-дактилологів (9 штатних працівників);
  • Виробнича практика та працевлаштування – на провідних підприємствах УТОГ м. Києва, Київської області та інших регіонів України, з високим рівнем заробітної плати;
  • Фонд соціального захисту інвалідів відшкодовує особам з інвалідністю оплату вартості навчання у Коледжі;
  • До послуг студентів Коледжу: гуртожиток, спортивний комплекс, буфет, авторські курси, психологічна підтримка, гуртки за інтересами, студентська рада, первинна профспілкова організація Київської організації УТОГ.

 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ:

 (оригінал та копія)

 -  документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

-  сертифікат(и) зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності);
-  паспорт громадянина України та його копії;
-  ідентифікаційний код та копія;
-  довідка з місця проживання та про склад сім’ї (для іногородніх);
-  документи, які підтверджують право вступника на пільги (за наявності однієї з нижче наведених довідок та посвідчення по інвалідності)*;
-  6 кольорових фотокарток 3х4см;
-  два конверти (марки покласти всередину);
-  20 аркушів А-4.

 

* Відповідно до Переліку захворювань та патологічних станів установлено інформацію про захворювання або патологічний стан, що може бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, зазначається в одному із нижчезазначених документів:

індивідуальна програма реабілітації інвалідів №__(вікова категорія від 18 років і старше);
- форма № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого»;
- форма № 086/о «Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)»;
- форма № 086-3/о, завірена підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти.

 

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

 

 

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ

ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

 

ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ

БАКАЛАВРА

 

НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (10 КЛАСІВ)

Початок прийому заяв та документів

Закінчення прийому заяв та документів

Проведення вступних іспитів

Оприлюднення рейтингового списку

Зарахування на бюджет

Зарахування на контракт

30 червня

13 липня (до 18.00)

з 14 до 21 липня

23 липня (до 12.00)

до 29 липня (до 18.00)

до 31 серпня

набір не проводиться

 

НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (12 КЛАСІВ)

Реєстрація електронних кабінетів

Початок прийому заяв та документів

Закінчення прийому заяв та документів:

• для осіб, які вступають на основі співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів

• для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО

Проведення вступних іспитів

Оприлюднення рейтингового списку

Зарахування на контракт

набір не проводиться

з 01 серпня

13 серпня

 

16 серпня (до 18.00)

 

22 серпня (до 18.00)

з 13 до 22 серпня

25 серпня (до 12.00)

до 15 вересня

 

НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО СТУПЕНЯ (РІВНЯ) ВИЩОЇ ОСВІТИ

Вступ на основі

 

 

Початок прийому заяв та документів

Закінчення прийому заяв та документів

Проведення вступних іспитів та фахових випробувань

Оприлюднення рейтингового списку

Зарахування на контракт 

набір не проводиться

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

(випускники коледжів)

13 серпня

22 серпня (до 18.00)

з 25 до 31 серпня

1 вересня (до 12.00)

15 вересня