Нормативні документи » ККЛП - Київський коледж легкої промисловості

Нормативні документи

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників 11 класу

Витяг з протоколу №2 засідання педагогічної ради від 21.03.2019

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді

НАКАЗ № 191 153

НАКАз № 245

Критерії навчально-методичної та виховної діяльності 2016

Загальний план роботи ДВНЗ ККЛП

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ДВНЗ ККЛП