Менеджмент » ККЛП - Київський коледж легкої промисловості

Менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність  073 Менеджмент

Освітня програма  Виставковий бізнес

Освітньо-кваліфікаційний рівень  Фаховий молодший бакалавр

 

Форма навчання: денна та заочна

Джерела фінансування: регіональне замовлення (бюджет)  та за кошти фізичних осіб (контракт)

Термін навчання на базі 9 класу: 3 роки 5 місяців

Термін навчання на базі 11 класу: 2 роки 5 місяців

 

Структура програми передбачає оволодіння знаннями щодо сучасних методів управління, прийняття управлінських рішень,  планування діяльності організації, методів забезпечення конкурентоспроможності організації, планування, організації та ведення виставкової діяльності, ефективних методів мотивації, маркетингової аналітики, бізнес-планування, управління персоналом, використання інформаційних технологій для вирішення практичних управлінських та маркетингових завдань у галузі професійної діяльності, ведення ділових переговорів, у тому числі англійською мовою.. 


ОСНОВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 • економіка підприємства

 • маркетинг та мерчендайзинг
 • івент-технології
 • виставковий бізнес
 • PR- менеджмент
 • підприємницька діяльність
 • логістика
 • бізнес-планування
 • ділова англійська мова
 • інформаційні системи управління
 • інтернет-комерція

 

ФАХОВІ ПЕРСПЕКТИВИ

Випускник освітньої програми може працювати на підприємствах різних форм власності, вести власну справу та обіймати наступні посади:

 • Організатор виробництва

 • Організатор виставкової діяльності

 • Керівник підрозділу підприємств різних форм власності

 • Помічник керівника підприємства

 • Організатор івент-заходів

 • Помічник керівника зі звязків з громадскістю

 • Бренд-менеджер

 • Торгівельний агент

 • Менеджер з маркетингу та реклами

 • Референт з основної діяльності 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Під час навчання студенти проходять навчальну та виробничу практики із:

 • Діловодства

 • Ділової англійської мови

 • Маркетингу

 • Бізнес-планування

 • Економіки підприємства

 • Менеджменту

 • Виставкового бізнесу

 • Організації виробництва

Бази практик:

 • ТОВ «Артекспо Україна»

 • ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок»

 • ТОВ «Виставковий світ»

 • ТОВ «Мобікейс»

 • Торговий Дім «Воронін-Україна»

 • АТ «Приватбанк»

 • Районні в місті Києві Державні адміністрації тощо


 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність  073 Менеджмент

Освітня програма  Комерційна діяльність та реклама

Освітньо-кваліфікаційний рівень  Фаховий молодший бакалавр

 

Форма навчання: денна та заочна

Джерела фінансування: регіональне замовлення (бюджет)  та за кошти фізичних осіб (контракт)

Термін навчання на базі 9 класу: 3 роки 5 місяців

Термін навчання на базі 11 класу: 2 роки 5 місяців

 

Освітня програма має на меті підготувати фахівця з організації та управління процесами у  підприємницькій, торгівельній,  виробничій та в сфері надання послуг.Структура програми передбачає оволодіння знаннями  щодо сучасних методів управління закупівельною, виробничою, збутовою діяльністю підприємств різних форм власності; прогнозування та розробки  стратегій та розвитку власної справи у сферах виробництва, посередництва та надання послуг; методи ефективних продажів та аналіз ефективних каналів збуту через вивчення ринку. Сучасні навчальні дисципліни охоплюють  володіння знаннями рекламної і PR– діяльності, роботу над  презентацією та просуванням товарів, послуг, комерційних ідей. Поглиблене вивчення ділової англійської мови дозволяє успішно працевлаштуватися за кордоном.

ОСНОВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 • менеджмент
 • маркетинг
 • PR – менеджмент
 • бізнес-комунікації
 • реклама та просування
 • основи Web – дизайну
 • бізнес-планування
 • організація виробництва та основи ведення бізнесу
 • івент-технології
 • бренд-менеджмент
 • комерційна діяльність
 • інтернет-комерція
 • іміджмейкінг

 ФАХОВІ ПЕРСПЕКТИВИ

Випускник освітньої програми може працювати на підприємствах різних форм власності, вести власну справу та обіймати наступні посади:

 • SMM - менеджер

 • Організатор виробництва
 • Менеджер з продажів
 • Керівник комерційного підрозділу підприємств різних форм власності
 • Фахівець з фінансових та комерційних питань

 • Помічник керівника зі звязків з громадскістю
 • Бренд-менеджер
 • Торгівельний агент
 • Менеджер з маркетингу та реклами
 • Менеджер з просування
 • Рекламний агент
 • Мерчендайзер
 • Продукт-менеджер

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Під час навчання студенти проходять навчальну та виробничу практики із:

 

 • Діловодства
 • Ділової англійської мови
 • Маркетингу
 • Бізнес-планування
 • Комерційної діяльності
 • Менеджменту
 • Реклами та просування

Бази практик:

 • ТОВ «Артекспо Україна»
 • ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок»
 • ТОВ «Виставковий світ»
 • ТОВ «Мобікейс»
 • дизайн-студії тощо

  

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

 Спеціальність  073 Менеджмент

 Освітня програма  Організація та управління підприємствами

Освітньо-кваліфікаційний рівень  Фаховий молодший бакалавр

 

Форма навчання: денна та заочна

Джерела фінансування: регіональне замовлення (бюджет)  та за кошти фізичних осіб (контракт)

Термін навчання на базі 9 класу: 3 роки 5 місяців

Термін навчання на базі 11 класу: 2 роки 5 місяців

 

Освітня програма має на меті підготувати фахівців, які володіють практичними управлінськими  навичками з організації та управління підприємствами різних форм власності. Структура програми передбачає оволодіння знаннями  щодо сучасних методів управління, прийняття управлінських рішень, методів менеджменту, планування діяльності організації, методів забезпечення конкурентоспроможності організації, планування власної справи. Вивчення сучасних інформаційних технологій у бізнесі та прикладних програм ведення фінансового та управлінського обліку дозволить майбутньому випускникові досягти успіхів у професійній діяльності. 

 

ОСНОВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 •  менеджмент
 • економіка підприємства
 • організація виробництва
 • комерційне право
 • логістика
 • методи прийняття управлінських рішень
 • підприємницька діяльність
 • логістика
 • бізнес-планування
 • ділова англійська мова
 • інформаційні системи управління
 • інтернет-комерція

 ФАХОВІ ПЕРСПЕКТИВИ

 Випускник освітньої програми може працювати на підприємствах різних форм власності, вести власну справу та обіймати наступні посади:

 • Організатор виробництва
 • Менеджер з виробничих питань
 • Керівник підрозділу підприємств різних форм власності
 • Помічник керівника підприємства
 • Помічник керівника виробничого підрозділу
 • Менеджер з  персоналу
 • Торгівельний агент
 • Менеджер з постачання
 • Референт з основної діяльності
 • Начальник відділу кадрів
 • Керівник складу

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Під час навчання студенти проходять навчальну та виробничу практики із:

 • Діловодства
 • Ділової англійської мови
 • Маркетингу
 • Бізнес-планування
 • Економіки підприємства
 • Менеджменту
 • Організації виробництва та управління підприємствами

Бази практик:

 • ТОВ «Мобікейс»
 • Торговий Дім «Воронін-Україна»
 • АТ «Приватбанк»
 • Районні в місті Києві Державні адміністрації
 • Торгово-промислова палата України
 • ТД «Himmeltek»тощо.

 ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ

     Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах України  ІІІ-ІV рівнів акредитації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр  за скороченою програмою ( вступ на ІІ-ІІІ курс) на усі споріднені спеціальності:

 • Київський фаховий коледж  прикладних наук, бакалавр 
 • Київський національний університет технологій та дизайну
 • Національна академія статистики, обліку і аудиту України

 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

 • Київський національний торговельно-економічний університет

 • Академія ринкових відносин

 • Європейський університет

 • Державний університет телекомунікацій

 • Національний авіаційний університет

 • Національний університет харчових технологій та інші

Європейська освіта та міжнародний диплом  у Wyzsza Szkola Humanitas (місто Сосновець, Республіка Польща) для наших студентів

Враховуючи інтереси і потреби української студентської молоді в отриманні якісної європейської освіти та розширення подальших можливостей,  Коледж у листопаді 2019 року  уклав угоду про співробітництво з Вищою Школою Хуманітас (WSH).

 

Основною перевагою для студентів нашого Коледжу є унікальна можливість здобуття вищої освіти ступеня бакалавра  без ЗНО та отримання міжнародного диплому, що визнається в країнах Європи, паралельно навчаючись в Коледжі.

 

Спеціальність у польському ВНЗ:

МЕНЕДЖМЕНТ*

*Навчатися можуть студенти усіх спеціальностей Коледжу, починаючи з 2 курсу

 

Термін навчання:

3 роки ( 2 сесії по 2 тижні на рік. Зимова сесія – останні дні січня -

початок лютого; літня – початок липня).

Форма навчання:

Нестаціонарна (заочна). Включає в себе навчання на сесіях у Польщі

та виконання завдань протягом семестру на освітній інтернет-платформі Moodle.

 

Сайт університету

 

Сайт готелю