Свідоцтва та ліцензії » ККЛП - Київський коледж легкої промисловості

Свідоцтва та ліцензії

 

Ліцензія на надання повної загальної середньої освіти

 

 

Ліцензія на вид господарської діяльності у сфері вищої освіти 

 

 

   

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

  

Сертифікати про акредитацію 

 

 

 

 

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти 

  

Фактична кількість осіб, які навчаються в ЗВО денної форми навчання

 

Фактична кількість осіб, які навчаються в ЗВО заочної форми навчання

 

Наказ про ліцензування освітньої діяльності

 

 

  

Ліцензія на провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти

 

 

 

 Ліцензія на провадження освітньої діяльності на рівні вищої освіти

 

 

 

  

 

ДОГОВІР
на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів,
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

 

 

 

 

 

 

 Акт на відповідність вимогам санітарних норм і правил щодо провадження освітньої діяльності