Центр інклюзивного навчання » ККЛП - Київський коледж легкої промисловості

Центр інклюзивного навчання

   

 

 

 Інформація для тих, хто працює з людьми з порушеннями слуху 

 

 

Одним із найважливіших чинників прогресивного розвитку суспільства є гуманне, милосердне та дбайливе ставлення до дітей і молоді, які позбавлені можливості вести повноцінне життя внаслідок вад фізичного та психічного розвитку. У сучасному світі дедалі більшого розвитку набуває інклюзивна модель освіти – модель, що пов’язана з дотриманням прав людини.

Київський коледж легкої промисловості з 1958 року працює над актуальними проблемами навчання та виховання інвалідів по слуху з дитинства.

     За 60 років наш коледж підготував більше тисячі високопрофесійних спеціалістів, які займають високі посади, адаптовані в життєвому середовищі.

Наприклад, випуск спеціалістів ККЛП з числа інвалідів по слуху з дитинства за 1976-2018 р.р. за різними спеціальностями склав більше 700 осіб.  

     Інклюзивне навчання – це процес звернення студентів й одержання відповідей на різноманітні запити через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і громадському житті та зменшення відчуття винятковості в освіті та в навчальному процесі. Метою інклюзивного навчання є покращення навчального середовища, у якому викладач і студенти відкриті до спілкування, де гарантується забезпечення потреб студентів і повага до їх здібностей та можливостей бути успішними.

    Умовами інклюзивного навчання є:

• використання спеціальних навчальних програм і методів навчання;

• використання спеціальних підручників і дидактичного матеріалу;

• використання спеціальних технічних засобів навчання;

• надання послуг асистента (в нашому коледжі асистент – це перекладач-дактилолог);

• проведення групових та індивідуальних корекційних занять;

• освітні програми повинні бути, по можливості, конкретизовані і мати вказівки для навчання інвалідів (із визначенням кабінетів, лабораторій, спеціального обладнання та засобів навчання).

Інклюзивна освіта в ДВНЗ «ККЛП»

    На сьогоднішній день робота по навчанню і вихованню студентів з порушеннями слуху є одним із пріоритетних напрямків діяльності коледжу. 

    Інклюзивна освіта в коледжі передбачає навчання нечуючої молоді в колективі чуючих однолітків або навчання окремих спеціальних груп, які складаються із студентів з порушеннями слуху, паралельно з групами чуючих на рівних умовах. 

    Кожен студент може отримати індивідуальну допомогу з того чи іншого предмету та дисципліни. Під час навчання використовується білінгвістичний підхід (це рівноправне використання жестової і словесної мови). Педагогічний колектив нашого коледжу притримується думки, що спеціальна освіта повинна забезпечувати покращення якості життя студентів, корекцію порушень, які має дитина, соціальну адаптацію та інтеграцію в суспільство.  

Гарна спеціальна освіта - це не тільки та, яка забезпечує здобуття інформації, тобто знань про навколишній світ, а та, яка допомагає вдало працювати в майбутньому і стати затребуваною людиною в реальному житті. 

Успіхи студентів з інвалідністю залежать від розуміння їхніх потреб, надання викладачами кваліфікованої допомоги; педагоги мають володіти такими якостями, як доброзичливість, людяність та чуйність. Тому важлива запорука ефективної інклюзії студентів з особливими потребами – це ознайомлення викладачів, які працюють з цією категорією студентів, з функціональними відмінностями, особливостями розвитку студентів з особливими потребами та сприйняття ними навчального матеріалу, методиками викладання навчальних дисциплін. 

Саме з цією метою в нашому коледжі перекладачем-дактилологом, за освітою дефектологом (сурдопедагогом), Терещенко О.Д. були розроблені методичні рекомендації для викладачів, які працюють зі студентами з порушеннями слуху. Методика знайомить викладачів з особливостями студентів з порушеннями слуху, а саме –  з особливостями їх пам’яті, уваги, сприймання, уяви, мислення. Описуються труднощі, які можуть відчувати студенти з порушеннями слуху у навчанні, даються рекомендації, як боротися з цими труднощами. Рекомендується використовувати методи впливу на студентів під час навчання, подаються цікаві методики, такі як: «кутки», «вертушка» та інші, які б полегшили сприйняття та засвоєння навчального матеріалу студентами з порушеннями слуху,  що  допоможе їм отримати освіту, а також диплом за обраною спеціальністю, щоб успішно працювати і бути затребуваною людиною у реальному, сучасному житті.

 

 

Спеціальність 5.05160201 «Швейне виробництво»

Кваліфікація: технік-технолог

Спеціалізація: технік-конструктор

І курс гр.Шс37 – 17 інвалідів ІІ-ІІІ групи,

ІІ курс гр.Шс36 – 12 інвалідів ІІ-ІІІ групи,

ІІІ курс гр.Шс35 – 17 інвалідів ІІ-ІІІ групи,

IV курс гр.Шс34 – 19 інвалідів ІІ-ІІІ групи (із них - 4 студенти на контрактній основі),

5 чоловіків, 60 жінок

Спеціальність 5.05160202 «Виготовлення виробів із шкіри»

Кваліфікація: технік-технолог

І курс гр.Вс-03 – 17 інвалідів ІІІ групи,

ІІ курс гр.Вс-02 – 21 студент, із яких 19 інвалідів ІІІ групи та 2 чуючих на контрактній основі,

ІІІ курс гр.Вс-01 - 16 студентів ІІІ групи,

53 чоловіки, 1 жінка

Спеціальність 5.02020701 "Дизайн"

Кваліфікація: художник-конструктор (дизайнер)

ІІІ курс гр.Шк-21 - 2 інваліди ІІІ групи,

2 жінки

Спеціальність 5.03050901 "Бухгалтерський облік"

Кваліфікація: бухгалтер

ІV курс гр.Б-80 - 1 інвалід ІІІ групи,

1 жінка

Загальна кількість студентів з порушеннями слуху - 122.

Кожна група під час занять супроводжується перекладачем-диктилологом, який є також керівником групи. Керівники груп допомагають студентам у вирішенні соціальних і побутових проблем, при необхідності супроводжують їх в різні організації.

Супровід студентів з особливими потребами здійснюються за такими напрямками:

 • технічний;
 • педагогічний;
 • фізкультурно-спортивний;
 • соціальний;
 • професійна адаптація та реабілітація.

Спеціалізований технічний супровід:

 • має компенсувати функціональні обмеження студентів і забезпечити принцип доступності до якісної вищої освіти;
 • передбачає забезпечення студентів адаптивними технічними засобами та спеціальними технологіями навчання, комп’ютерними технологіями.

Педагогічний супровід навчання:

 • передбачає оптимізацію викладання навчального матеріалу студентам з інвалідністю у максимально сприйнятій для них формі;
 • впровадження сучасних педагогічних технологій навчання;
 • забезпечення навчально-методичними матеріалами.

Фізкультурно-спортивний супровід:

 • заняття з фізичного виховання;
 • заняття в спортивних секціях;
 • участь в спартакіадах Печерського району, міста Києва, України;
 • участь в Чемпіонатах Європи, світу;
 • спортивні змагання в коледжі;
 • фізкультурно-оздоровча робота в гуртожитку;
 • самостійна робота.

Соціальний супровід навчання:

 • спрямований на забезпечення соціалізації студентів з особливими потребами, зокрема їх соціально-побутової, соціально-культурної та соціально-трудової адаптації;
 • подолання соціальної ізоляції інвалідів;
 • сприяння збереженню і підвищенню їх соціального статусу;
 • залучення до всіх сфер суспільного життя.

Професійна адаптація та реабілітація:

 • надання спеціальності в межах фахової підготовки;
 • залучення до роботи у студентській технічній творчості, технічних і гуманітарних гуртках;
 • проходження виробничої практики;
 • надання допомоги в працевлаштуванні.

Співпраця з організаціями

 • Центральне управління Українського товариства глухих;
 • Спортивна федерація глухих України;
 • Координаційна рада Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо організації інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми проблемами у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації;
 • Київський обласний відділ Українського товариства глухих;
 • Сумське навчально-виробниче підприємство УТОГ;
 • Спецшколи-інтернати для дітей з порушенням слуху в Україні (50 шкіл);
 • Республіканський театр міміки і жестів «Райдуга» УТОГ;
 • Українське товариство глухих, підприємство «Культурний центр»;
 • Київський міський відділ фонду захисту інвалідів.

 

 ___________________________

 

 

Об’єднані мовою жестів

 

       «Ти вмієш слухати. Це небезпечна  зброя, бо проти неї важко встояти.  Відчувати, що тебе слухають, - це майже  саме краще, що є на світі» -  Грегорі Девід  Робертс

 

    Щороку в останню неділю вересня відзначається Міжнародний день глухих. 
  

        Міжнародний день глухих затверджений у 1958 році Всесвітньою федерацією глухих. Вересень став місяцем відзначення Міжнародного тижня глухих не випадково, адже саме у вересні 1951 року в місті Рим, Італія, відбувся перший Всесвітній конгрес ВФГ.

   Всесвітня федерація глухих об’єднує близько 70 мільйонів людей з вадами слуху із 123 країн світу і є однією із найстаріших міжнародних організацій людей з обмеженими можливостями.

        Її місія - пропагувати права людини для глухих громадян і домагатися повної й рівної участі глухих у всіх сторонах життя, включаючи самовизначення, жестову мову, освіту, працевлаштування та суспільне життя.     

 

Згадаємо минуле

Основоположником мови жестів вважається французький абат Чарльз-Мішель де Л'епе. У 1760 році він заснував у Парижі інститут глухих.

  Тому в Міжнародний день глухих прийнято згадувати цю поважну людину, яка подарувала глухонімим людям можливість активного спілкування. На свої кошти він відкрив школу для глухонімих, яка стала першою масовою формою навчання глухих. Він навчав глухих безкоштовно, а найбідніших навіть забезпечував засобами до існування.

 

 Наше сьогодення

З 1958 року Державний вищий навчальний заклад «Київський коледж легкої промисловості» створює умови для отримання вищої освіти людьми з вадами слуху.За 56 років Коледж підготував більше тисячі високопрофесійних спеціалістів, які займають високі посади, адаптовані в життєвому середовищі.

У поточному 2014-2015 н. р. у Коледжі навчається 124 студенти з порушеннями слуху.У нашому закладі ніхто і ніколи не поділяв студентів на чуючих і нечуючих, ми живемо єдиною родиною: разом навчаємося, разом працюємо, разом радіємо успіхам і сумуємо над невдачами і цей день для нас всіх є особливим.

           Ми довго вагались та сперечались, як відзначити цей день у Коледжі, щоб наповнити його змістовною пізнавальною інформацією, розказати про наших відомих випускників і про визначні здобутки сучасних студентів, а також дуже хотілось показати перші творчі кроки на шляху до майстерності наших студентів з порушеннями слуху. Поміркували і вирішили провести конференцію та виставку творчих робіт і не помилились.

Конференція викликала велику зацікавленість з боку студентів, викладачів та гостей Коледжу, актова зала навіть не змогла вмістила всіх бажаючих, студенти тіснилися в проходах, дивилися на дійство стоячи.

Захід розпочався жестовим виконанням Гімну України.

Була надана коротка історична довідка про походження Міжнародного дня глухих і міжнародної жестової мови жестуно (джестуно).

А далі доповідачі поставили аудиторії дуже цікаві запитання:

          - Чи може людина з порушеннями слуху стати відомою особистістю?

          - Чи знають вони таких людей?

І з’ясувалось що серед людей зі слабким слухом є десятки видатних постатей. П'єр де Ронсар - поет епохи Відродження, якого називали „принцом французьких поетів”, - був прекрасним фехтувальником і танцівником. До історії увійшла його чудова фраза „З поганим слухом в палаці робити нічого”. Гюго, автор „Собору Паризької Богоматері”; Бетховен, що втратив слух, створив Дев'яту симфонію; Антоніо Станьолі, один з італійських художників; французький скульптор Ясен; такі особи, як Жан Жак Руссо і Карел Чапек. Можна захоплюватися не лише великими ученими і художниками, але і такими іменами, як Стенберн з Австралії, який, не дивлячись на повну глухоту, став пілотом.

Багато наших слабочуючих студентів вже зараз успішні, вони відомі не тільки в нашому Коледжі, а в Україні та світі.

У нас навчаються переможниці конкурсів краси серед нечуючих красунь:

 •   Корчаківська Ольга – Міс УТОГ міста Києва, Міс Артистизм Всеукраїнського конкурсу Міс УТОГ 2014.
 •  Христина Коновалова – Міс Україна Всеукраїнського конкурсу Міс УТОГ 2014. Христина представляла Україну на Міжнародному конкурсі нечуючих красунь у Чехії цього року.
 •  Білан Наталія – Віце-міс Всеукраїнського конкурсу Міс УТОГ 2014.

Нашими студентами є видатні спортсмени, переможці ХХІІ Літніх Дефлімпійських ігор в Болгарії. Це Володимир Зеленський Ілля, Нікіфоров, Ігор Загородній, Марія Свинобій, Олексій Кошкаров, Антон Кошкаров, Микола Цапкаленко, Валерій Радченко.

    Особливо приємним сюрпризом в цей день стало вручення високих урядових нагород переможцям ХХІІ Літніх Дефлімпійських ігор. Нагороди вручали голова Київського центру Інваспорту Даукшас Василь Казимирович та Президент Спортивної федерації глухих України Касицький Леонід Федорович. Наші хлопці й дівчата отримали Ордени «За мужність І, ІІ і ІІІ ступенів.        

Особливо приємним сюрпризом в цей день стало вручення високих урядових нагород переможцям ХХІІ Літніх Дефлімпійських ігор.

       Наші хлопці й дівчата отримали Ордени «За мужність І, ІІ і ІІІ ступенів.         До всіх присутніх на конференції студентів, викладачів, гостей зі словами вітання звернулась директор коледжу Ганна Щуцька.

Вона у своїй промові зауважила, що Міжнародний день глухих безумовно подія міжнародного масштабу, але для нашого навчального закладу це не тільки видатна подія - це наша історія.

Директор акцентувала увагу на тому, що у 1958 році було затверджено Міжнародний день глухих і цього ж року Київський технікум легкої промисловості набрав свій перший набір слабочуючих дівчат за спеціальністю «Швейне виробництво». Останні роки 40 місць державного замовлення за двома спеціальностями Міністерство освіти і науки України виділяє нашому навчальному закладу для підготовки студентів з вадами слуху.

”Ніколи один навчальний заклад за короткий час не зможе створити те, що напрацьовувалося роками. Наші досягнення – це спільна праця викладачів, перекладачів-дактилологів, вихователів гуртожитку і безумовно всіх тих, хто нас підтримує роками - Українського товариства глухих, Спортивної федерації глухих, які завжди з нами поруч які розуміють проблеми і специфіку виховання дітей з вадами слуху,”- відзначила директор.

Голова Київського відділення Інваспорт – Даукшас Василь Казимирович привітав педагогічний колектив і студентство нашого закладу. Він сказав, що ці державні нагороди, ордени і медалі, якими нагороджено студентів Коледжу, мають за собою велику працю, звитягу і подвиг. В цих медалях і орденах є частка праці і нашого колективу.

Президент Спортивної федерації глухих України Касицький Леонід Федорович в своїй промові, розмірковуючи про спортивні досягнення наших студентів, запевнив, що це не останні досягнення, будуть інші студенти і нові перемоги.

Особливо зворушливими були слова вітання, з якими перед студентами виступили Перший заступник голови ЦП УТОГ Чепчина Ірина Іванівна та Голова Київської організації УТОГ Левицький Михайло Мусійович.

Після виступу гостей свято продовжили ведучі, які розповіли загальні правила етикету при спілкуванні з людьми, які мають вади слуху. Особливу зацікавленість студентів викликала інформація про причини втрати слуху.

Учасники конференції дійшли висновку, що глухота – це не вирок, люди з вадами слуху також талановиті, працьовиті. В світі вистачить місця для прояву талантів кожного з нас, кожен може стати відомою людиною. Але для цього потрібно знати і розвивати свої здібності, мати мету і йти вперед крок за кроком, багато часу витрачати на улюблену справу, брати участь у конкурсах, змаганнях, проектах, наполегливо працювати, бути активним у навчанні і громадському житті.

 

Творче життя наших студентів

Надзвичайне захоплення у гостей викликала виставка творчих робіт студентів.

 

 

Конференцію підготували та провели: Сколотова Ірина Іванівна перекладач-дактилолог, Ткаченко Ірина Петрівна – викладач-методист комп’ютерних дисциплін.

Виставку творчих робіт підготували: Оніщенко Світлана Анатоліївна – голова циклової комісії майстрів виробничого навчання; Фадєева Надія Миколаївна - майстер виробничого навчання.

 

_________________________