Центр підтримки інклюзивної освіти » ККЛП - Київський коледж легкої промисловості

Центр підтримки інклюзивної освіти

     

 

 

 

 Інформація для тих, хто працює з людьми з порушеннями слуху 

 

 

Положення про доступність до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

 

План заходів

 

 

 

 

 

Інтегрування дітей з  особливими освітніми потребами в за­гальноосвітній простір України є одним із напрямів гуманізації всієї системи освіти.

На сьогоднішній день робота по навчанню і вихованню студентів з порушеннями слуху є одним із пріоритетних напрямків діяльності Київського фахового коледжу прикладних наук.

Колектив нашого коледжу може похизуватися об’єднанням чудових спеціалістів – перекладачів-дактилологів. Завдяки їх зусиллям студенти з порушеннями слуху мають змогу отримати високу якість знань, можливість відкритого й повноцінного спілкування з однолітками та викладачами.

В залежності від потреб та побажань студентів передбачається: навчання осіб з порушеннями слуху в колективі чуючих однолітків або навчання окремих спеціальних груп паралельно з групами чуючих на рівних умовах.

З кожною інклюзивною групою працюють перекладачі-дактилологи, котрі є кураторами групи. Важливим показником в роботі перекладачів-дактилологів  є  супровід студентів з порушеннями слуху на всіх заняттях, навчальних та виробничих практиках  з першого дня перебування  їх у коледжі, а також  надання  належної допомоги  у вирішенні всіх життєвих питань.

Кожен студент можеотриматиіндивідуальнудопомогу з того чиіншого предмету та дисципліни. Під час навчаннявикористовується бімодально білінгвістичнийпідхід (церівноправневикористанняжестової і словесноїмови).

Саме з цією метою в нашому коледжі  перекладачем-дактилологом, за освітою дефектологом (сурдопедагогом) Терещенко О.Д. були розроблені методичні рекомендації для викладачів, які працюють зі студентами з порушеннями слуху. Методика передбачає ознайомлення  з особливостями пізнання осіб з порушеннями слуху, а саме –  з особливостями їх пам’яті, уваги, сприймання, уяви, мислення. Розроблено  практичні рекомендації щодо навчання, оскільки навчання осіб з порушеннями слуху має певні особливості та, що принципово важливо, потребує спеціальної організації.

З метою полегшення вивчення студентами з порушеннями слуху професійної термінологічної лексики перекладачем-дактилологом Сколотовою І.І. був розроблений тлумачний жестівник  «Технологія легкої та трикотажної промисловості», в якому подано терміни, їх визначення та відповідні жести.

Першочерговим завданням об’єднання є:

 

Навчально-організаційний супровід здобувачів освіти з порушеннями слуху — допомога в організації освітнього процесу, надання послуг асистента (в нашому коледжі асистент – це перекладач-дактилолог), пошук та впровадження методів викладання дисциплін, розрахованих на особливості сприйняття інформації студентами, написання та моніторинг виконання індивідуального навчального плану здобувача освіти з особливими освітніми потребами (за потребою), організацію індивідуальних консультацій тощо.