Запобігання та протидія булінгу » ККЛП - Київський коледж легкої промисловості
Запобігання та протидія булінгу

Запобігання та протидія булінгу (цькуванню) в ДВНЗ Київський коледж легкої промисловості реалізується згідно чинного законодавства України та рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

 Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)

Рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо застосування норм закону

Лист Міністерства освіти і науки України щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу

Лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 “Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)”

https://mon.gov.ua/ua/tag/protidiya-bulingu

Психолого-педагогічна діяльність ДВНЗ Київський коледж легкої промисловості спрямована на профілактику і подолання булінгу(цькування) та ґрунтується на принципі єдності та системності, до її складу залучені адміністрація коледжу, педагоги та куратори груп, батьківська громада, практичний психолог, соціальний педагог, сектор студентського самоврядування «BULING». Внесено в річний план виховної роботи розділу «Запобігання та протидія насильству та булінгу(цькування)» та затверджено порядок реагування на випадки булінгу (цькування) в коледжі. Створено комісію для розгляду заяв про факт булінгу (цькування).

Важливе значення в профілактиці булінгу(цькування) має діяльність соціально-психологічної служби коледжу до основних завдань якої входять:

- проведення вхідного та вихідного анкетування з метою діагностики обізнаності студентів щодо проявів насильства та виявлення випадків булінгу(цькування);

- індивідуальна або групова робота зі студентами та їх батьками;

- просвітницька робота з педагогами та студентами;

- проведення тренінгів з підвищення самооцінки, розвиток навиків медіації, розвиток комунікативної компетентності, асертивної поведінки.