Бухгалтерський облік » ККЛП - Київський коледж легкої промисловості

Бухгалтерський облік

Галузь знань «Економіка та підприємництво»


Спеціальність «Бухгалтерський облік»

 

Кваліфікація: БУХГАЛТЕР

Термін навчання:

• 1 рік 10 місяців (11кл.);

• 2 роки 10 місяців (9кл.); 

• 1 рік 8 місяців (заочна форма після 11кл);

•1 рік 8 місяців (денна і заочна форми для випускників професійно-технічних училищ).

 

Ми готуємо висококваліфікованих спеціалістів для  обліково-економічної роботи на підприємствах, установах та організаціях різних форм власності.


Після закінчення коледжу молодший спеціаліст може працювати:

• бухгалтером;

• завідувачем каси;

• касиром - експертом;

• інспектором;

• інспектором з інвентаризації;

• інспектором - ревізором;

• ревізором;

• працівником податкової системи, казначейства, фінансово-кредитних установ, банків та інших економічних структур.

 

  

Молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку може виконувати наступні функції:

• облікову; 

• фінансову; 

• економічну; 

• організаційну; 

• технічно-інформаційну; 

• аналітичну. 

 

Вони можуть виступати у ролі бізнесових радників, фінансових аналітиків, фахівців, які можуть вести переговори тощо.

Грунтовні знання з обліку дають розуміння діяльності та фінансових умов будь-якої бізнесової або державної структури, дозволяють планувати, регулювати, контролювати та звітувати про фінансово-господарську діяльність.  

Студенти досконало оволодівають практичними навичками роботи з комп’ютером,  спеціалізованими бухгалтерськими програмами (зокрема «1С: Бухгалтерія для України»)  та навичками управлінської діяльності.

Студенти проходять практику в провідних фірмах м. Києва та регіонів України, в  банках, фінансових установах, підприємствах різних форм власності.