Облік і оподаткування » ККЛП - Київський коледж легкої промисловості

Облік і оподаткування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність  071 Облік і оподаткування

Освітня програма  Облік та оподаткування

Освітньо-кваліфікаційний рівень  Фаховий молодший бакалавр

 

Форма навчання: денна та заочна

Джерела фінансування: регіональне замовлення (бюджет)  та за кошти фізичних осіб (контракт)

Термін навчання на базі 9 класу: 2 роки 10 місяців

Термін навчання на базі 11 класу: 1 рік 10 місяців

 

Основною метою освітньої програми є формування у здобувачів   системи вмінь та навичок щодо складання, приймання перевірки та обробки бухгалтерської документації, ведення синтетичного і аналітичного обліку, оптимізації оподаткування, вибору раціональних методів організації фінансово-господарської діяльності підприємств різних форм власності; розрахунку і сплати різних видів податків, використання знань і  практичних навичок при здійсненні будь-яких облікових операцій, створення і ведення власної справи. Успішній реалізації програми сприяє багаторічна співпраця з провідним фаховим ресурсом – Всеукраїнською  газетою «Все про бухгалтерський облік» та ТОВ «M.E.Doc», які окрім надання інформативно-навчальних  матеріалів, забезпечують постійну методичну підтримку та забезпечують сучасними навчальними версіями актуальних програм ведення управлінського обліку.

 

ОСНОВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 • бухгалтерський облік
 • оподаткування підприємств
 • фінансовий облік
 • економіка підприємства
 • фінанси, гроші та кредит
 • підприємницька діяльність та управління фінансами
 • аудит
 • бухгалтерська експертиза
 • фінансова звітність
 • логістика
 • ділова англійська мова;
 • інформаційні системи і технології управління

 ФАХОВІ ПЕРСПЕКТИВИ

Випускник освітньої програми може працювати на підприємствах різних форм власності, вести власну справу та обіймати наступні посади:

 • Бухгалтер
 • Податковий інспектор
 • Керівник малого підприємства
 • Фахівець з податків і зборів
 • Фінансовий інспектор
 • Помічник керівника з фінансових питань
 • Фахівець аудиторської компанії
 • Економіст
 • Фінансовий менеджер

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Під час навчання студенти проходять навчальну та виробничу практики із:

 • Оподаткування підприємств
 • Фінансового обліку
 • Інформаційних технологій обліку
 • Ділової англійської мови

 Бази практик:

 • ДФС України
 • Торговий Дім «Воронін-Україна»
 • АТ «Приватбанк»
 • ТОВ «Мобікейс»
 • Верховна Рада України
 • Аутсорсингові агенства
 • Райнні в місті Києві державні адміністрації тощо.

 


 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

 Спеціальність  071 Облік і оподаткування

 Освітня програма  Фінанси та кредит

 Освітньо-кваліфікаційний рівень  Фаховий молодший бакалавр

 

 Форма навчання: денна та заочна

Джерела фінансування: регіональне замовлення (бюджет)  та за кошти фізичних осіб (контракт)

Термін навчання на базі 9 класу: 2 роки 10 місяців

Термін навчання на базі 11 класу: 1 рік 10 місяців

 

Структура програми передбачає підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців з обліку та оподаткування у різних сферах діяльності підприємств, які володіють  знаннями і практичними навичками з обліку, оподаткування, ведення фінансової діяльності, виконання професійних обов’язків у сфері фінансів,  контролю та аналізу господарської діяльності та вміння їх застосовувати для вирішення завдань систем управління та адміністрування  підприємств та організацій. Програма орієнтується на сучасні професійні та наукові досягнення в галузі економічних дисциплін, враховує специфіку роботи фінансової служби як окремого підрозділу підприємств і організацій різних форм власності.

   

ОСНОВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 • фінансовий облік
 • економіка підприємства
 • маркетинг та мерчандайзинг
 • державний фінансовий контроль
 • підприємницька діяльність та управління фінансами
 • податкова система
 • бухгалтерський облік
 • логістика
 • фінанси, гроші і кредит
 • ділова англійська мова
 • інформаційні системи і технології фінансово-кредитних установ

  ФАХОВІ ПЕРСПЕКТИВИ

Випускник освітньої програми може працювати на підприємствах різних форм власності, вести власну справу та обіймати наступні посади:

 • Бухгалтер
 • Фахівець з кредитно-фінансової діяльності
 • Фінансовий менеджер
 • Економіст з фінансової роботи
 • Фахівець фінансового відділу
 • Кредитний інспектор
 • Керівник малого підприємства
 • Фахівець з податків і зборів
 • Фінансовий інспектор
 • Помічник керівника з фінансових питань
 • Банківський працівник

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Під час навчання студенти проходять навчальну та виробничу практики із:

 • Економіки підприємства
 • Фінансово-кредитної діяльності підприємства
 • Інформаційних технологій фінансово-кредитної діяльності
 • Ділової англійської мови

Бази практик:

 • ДФС України
 • Торговий Дім «Воронін-Україна»
 • АТ «Приватбанк»
 • ТОВ «Мобікейс»
 • Верховна Рада України
 • Аутсорсингові агенства
 • Райнні в місті Києві державні адміністрації тощо

  ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ

Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах України  ІІІ-ІV рівнів акредитації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр  за скороченою програмою ( вступ на ІІ-ІІІ курс) на усі споріднені спеціальності:

 • Київський фаховий коледж  прикладних наук, бакалавр 
 • Київський національний університет технологій та дизайну
 • Національна академія статистики , обліку і аудиту України

 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

 • Київський національний торговельно-економічний університет

 • Академія ринкових відносин

 • Європейський університет

 • Державний університет телекомунікацій

 • Національний авіаційний університет

 • Національний університет харчових технологій та інші

Європейська освіта та міжнародний диплом  у Wyzsza Szkola Humanitas (місто Сосновець, Республіка Польща) для наших студентів

Враховуючи інтереси і потреби української студентської молоді в отриманні якісної європейської освіти та розширення подальших можливостей,  Коледж у листопаді 2019 року  уклав угоду про співробітництво з Вищою Школою Хуманітас (WSH).

 

Основною перевагою для студентів нашого Коледжу є унікальна можливість здобуття вищої освіти ступеня бакалавра  без ЗНО та отримання міжнародного диплому, що визнається в країнах Європи, паралельно навчаючись в Коледжі.

 

Спеціальність у польському ВНЗ:

МЕНЕДЖМЕНТ*

*Навчатися можуть студенти усіх спеціальностей Коледжу, починаючи з 2 курсу

 

Термін навчання:

3 роки ( 2 сесії по 2 тижні на рік. Зимова сесія – останні дні січня -

початок лютого; літня – початок липня).

Форма навчання:

Нестаціонарна (заочна). Включає в себе навчання на сесіях у Польщі

та виконання завдань протягом семестру на освітній інтернет-платформі Moodle.

 

Сайт університету

 

Сайт готелю